โทเรล่า การแสดงฟลาเมนโก้จากเมือง Andalucía,   สเปน

โทเรล่า การแสดงฟลาเมนโก้จากเมือง Andalucía, สเปน

โทเรล่า การแสดงฟลาเมนโก้จากเมือง Andalucía, สเปน
คณะ Antonio Andrade Flamenco Company
ศุกร์ 22 กันยายน (19.30 น.)

Book ticket

สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตสเปน
ผู้อำนวยการและออกแบบท่าเต้น Antonio Andrade
บัตรราค 3,000/2,500/2,000/1,500/1,000 บาท
ช่วงที่ 1  49 นาที   ช่วงที่ 2   47  นาที
พักการแสดง  20 นาที

คณะนักเต้นฟลาเมนโก้ Antonio Andrade ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 2001 ในลักษณะของคณะบัลเลต์ฟลาเมนโกขนาด
ใหญ่ ตามมาด้วยคณะ Alhama Flamencoที่ก่อตั้งในปี 1993 ในปีนี้ 2017 คณะได้นำเสนอการแสดงใหม่ล่าสุดซึ่งเป็นการแสดงที่ทะเยอทะยานมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของคณะ นั่นคือ ”TORERA”อันเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาล
ฟลาเมนโก Malaga Biennial Flamenco Festival ของสเปน เพราะฉะนั้นการแสดงในมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 19 นี้ ถือว่าเป็นรอบปฐมทัศน์โลกของรายการนี้

TORERA คือการนำเสนอเรื่องราวในความเป็นอยู่ของความขัดแย้งสองขั้วในธรรมชาติของมนุษย์ แรงกระเพื่อมของความตึงเครียดเกิดขึ้นเมื่อบุคลิกของมนุษย์จำต้องเผชิญหน้ากับบุคลิกจอมปลอมที่มนุษย์จำเป็นต้องสวมบทบาทในสังคม การแสดงออกถึงความวุ่นวายภายในของผู้หญิงผ่านทางสัญญะของอารยธรรมปิตาธิปไตยนำเสนอผ่านทางการเคลื่อนไหวของนักเต้น Ursula Moreno

Comments

comments