ฟลายอิ้ง ซุปเปอร์คิด, เดนมาร์ค

ฟลายอิ้ง ซุปเปอร์คิด, เดนมาร์ค

อังคาร 19 กันยายน (19.30 น.) พุธ 20 กันยายน (19.30 น.)

จองบัตร

สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์ค
ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ และ ออกแบบท่าเต้น Svend Godbersen
ผู้กำกับเวที
Lone Godbersen
ผู้กำกับและอำนวยการสร้าง  
Lars Godbersen
บัตรราคา   3,000/2,500/2,000/1,500/1,000 บาท
ช่วงที่ 1:  50 นาที ช่วงที่ 2:   40 นาที
พักการแสดง 20 นาที

หลังจากตระเวนท่องเที่ยวทำการแสดงรอบโลกในฐานะกลุ่มนักยิมนาสติก ” National Danish Gym Team” วิศวกร Uwe Godbersen ก็ได้ก่อตั้งคณะ Flying Superkids ขึ้นในปี 1967 ซึ่งเริ่มจากทีมนักยิมนาสติกหญิงแค่ 20 คน จนปัจจุบันกลายเป็นคลับซึ่งมีสมาชิกถึง 400 คน Uwe Godbersen มีทิศทางของเขาเองในการสอนและการออกแบบท่าให้กับนักยิมนาสติก ภาพรวมของแนวคิดคือยิมนาสติกไม่ควรจะถูกนำเสนอในลักษณะดั้งเดิมซ้ำไปซ้ำมาแต่ควรจะผสมผสานกับไอเดียที่น่าสนใจ การแต่งกาย ดนตรีประกอบและการจัดแสงที่เร้าใจ จากไอเดียดังกล่าว เพียงแค่ไม่กี่ปีเด็กๆในทีมเริ่มออกแสดงไปทั่วประเทศเดนมาร์ค และมาถึงจุดที่เด็กๆแสดงถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ของประเทศเยอรมนีอันเป็นการเริ่มต้นเปิดตัวสู่ระดับนานาชาติ

สังคมให้ความสนใจต่อทีม Flying Superkid อย่างต่อเนื่อง เทียบเชิญถูกส่งมาจากเกือบทุกประเทศในทวีปยุโรป และในปี 1982 พวกเขาได้เดินทางออกตระเวนแสดงจากฝั่งตะวันตกสู่ตะวันออกของสหรัฐอเมริกา สถานที่ฝึกซ้อมถูกปรับปรุงเพื่อรองรับการออกแบบการแสดงใหม่ๆที่ท้าทายและยากยิ่งขึ้น ปัจจุบัน Uwe ถอนตัวออกจากการเป็นผู้ฝึกสอน The Flying Superkids และมอบไม้ต่อให้กับลูกหลานคือ Lone, Lars และ Svend Godbersen  อย่างไรก็ตามถ้ามีใครได้บอก Uwe Godbersen ย้อมไปในปี 1967 ว่า The Flying Superkids ควรจะออกแสดงให้กับคนทั่วโลกจำนวนเป็นล้านๆคน ตัวเขาเองคงคิดว่าเป็นเรื่องน่าเหลวไหล แต่มันได้เกิดขึ้นแล้วมาจนถึงปัจจุบัน

Comments

comments

Vendor: Cisco Exam Code: 200-150 Exam Name: DCICN Introducing Cisco 210-250 dumps Data Center Networking Version: Demo

QUESTION 1 Which three layers of the OSI model are included in the application layer of the TCP/IP model? (Choose three.) A. 2 B. 6 C. 3 D. 7 E. 4 Correct Answer: ACE

QUESTION 2 What is the minimum number of disks 210-255 dumps that are needed in RAID 1? A. 4 disks B. 2 disks C. 8 disks D. 16 disks Correct Answer: A

QUESTION 3 Which two are functions of the data center access layer? (Choose two) A. server connections B. VLAN creation C. packet filtering D. high data transfer rate E. high network fault tolerance Correct Answer: AB

QUESTION 4 An engineer created three VSANs on the Cisco MDS switch. 200-150 dumps VSAN 100 is allocated to the marketing department, VSAN 110 is allocated to the research department, and VSAN 120 is allocated to the business department. The engineer wants to verify that the interfaces for the research department are allocated accordingly. Which command should the engineer use? A. mdsswitch# show vsan 110 B. mdsswitch# show vsan membership C. mdsswitch# show vsan D. mdsswitch# show vsan usage Correct Answer: C

QUESTION 5 Which two terms can take the place 200-125 dumps of the wildcard mask in an ACL? A. eq B. deny C. host D. all E. anyCorrect Answer: BC

QUESTION 6 Which two port types are needed to build out an FCoE pass-through switch in NPV mode while maintaining Fiber Channel packet visibility? (Choose two.) A. VN Port B. VE Port C. VF Port D. Edge Port E. N Port Correct Answer: BD

QUESTION 7 Which two options 300-160 dumps are valid VTP commands? {Choose two) A. feature vtp B. vtp client mode C. vtp VLAN D. vtp version E. vtp static Correct Answer: AD

QUESTION 8 Which two options are multicast addresses? (Choose two.) A. FD00::2 B. 192.168.2.2 C. FF05::2 D. 226.10.10.10 E. 240.1.0.1 Correct Answer: CE

QUESTION 9 What is the maximum of fabric modules that can be installed in a Cisco 300-165 dumps Nexus 7000 chassis? A. 5 B. 6 C. 4 D. 7 Correct Answer: A

QUESTION 10 An engineer is configuring a new MDS switch. The switch is powered on, the customer connects to the console, and the initial setup script is started. Which two items can be configured 400-201 dumps during this setup process? A. default port-channel mode B. default port VSAN membership C. default switch port interface state D. default zone mode E. default storage VDCCorrect Answer: CD

QUESTION 11 Refer to the exhibit. Which type of network 300-170 dumps communication is depicted? A. 802.3 frame B. TCP frame C. Ethernet packet D. UDP packet Correct Answer: A

QUESTION 12 Which option describes what a switch does after it items that a host has connected to a switch port? A. Flood the frame only on 300-175 dumps all of its trunk ports. B. Create a MAC to port mapping entry in MAC table. C. Flood the frame only on all of its access ports. D. Discard the frame. Correct Answer: C

QUESTION 13 What is the maximum working distance of a 1000BASE-ZE SFP transceiver when ordinary single mode fiber? A. up to 70 kilometers B. up to 40 kilometers C. up to 550 meters D. up to 10 kilometers Correct Answer: D

QUESTION 14 Which command set creates an access control list on a Cisco 300-180 dumps Nexus switch to deny only FTP traffic from any source to destination host 10.10.10.10? A. N5K-A(config)# Ip access-list 101 N5K-A(config-acl)# deny judp any host 10.10.1.110. eq 21 N5K-A(config-acl)# permit ip any any B. N5K-A(config)# Ip access-list 101 N5K-A(config-acl)# deny judp any host 10.10.1.110. eq ftp C. N5K-A(config)# deny tcp any host 10.10.1.110. eq ftp N5K-A(config)# access-list 101deny Ip any any D. N5K-A(config)# Ip access-list 101 N5K-A(config-acl)# deny tcp any host 10.10.1.110. eq 21 N5K-A(config-acl)# permit Ip any any Correct Answer: D