ซิมโฟนีคอนเสิร์ต สาธารณรัฐประชาชนจีน

ซิมโฟนีคอนเสิร์ต สาธารณรัฐประชาชนจีน
เซียงไฮ้ ฟิลฮาร์โมนิค ออร์เคสตร้า
อาทิตย์ 24 กันยายน (14.30 น.)

จองบัตร

สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน
วาทยกร : Liang Zhang  , เดี่ยวไวโอลิน:Lu Siqing
บัตรราคา 3,500/2,800/2,200/1,500/1,000 บาท
ช่วงที่หนึ่ง 30 นาที ช่วงที่สอง 46 นาที
พักการแสดง 20 นาที

วงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิคแห่งนครเซี่ยงไฮ้ (SPO) คือวงซิมโฟนีออร์เคสตร้าระดับมืออาชีพที่พัฒนาวงมาจาก Shanghai Broadcasting Symphony Orchestra ซึ่งคงปฏิเสธไม่ได้ว่า SPO คือวงออร์เคสตร้าที่ชาวเอเชียภูมิใจ ที่สามารถพัฒนาทักษะ และองค์ประกอบทางศิลป์จนกระทั่งก้าวขึ้นมาสู่ทำเนียบในฐานะหนึ่งในวงออร์เคสตร้าระดับโลกได้ ซึ่งได้พิสูจน์จากการร่วมงาน กับนักดนตรีคลาสสิคระดับโลกมากมายอาทิเช่น Isaac Stern, Itzhak Perlman, Vladimir Ashkenazy, Peter-Lukas Graf, Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, José Carreras, Jessye Norman, Yo-yo Ma, Támás Vásáry, Boris Berman เป็นต้น
วงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิคแห่งนครเซี่ยงไฮ้ สั่งสมประสบการณ์มากมายซึ่งทำให้แนวการนำเสนอและรูปแบบของดนตรีตอบ
สนองต่อผู้ชมทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศได้อย่างครบถ้วนหลากหลายแปรผันไปตามวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ ไม่ว่าจะเป็น
โปรแกรมการแสดงดนตรีคลาสสิคดั้งเดิมหรือการแสดงบทเพลงซิมโฟนิคจากอุปรากรจีน หรือคีตกรรมที่ประพันธ์ขึ้นจากดนตรีจีน
ดั้งเดิม

สำหรับการแสดงในกรุงเทพฯครั้งนี้ นักเดี่ยวไวโอลินชาวจีนอันเลื่องชื่อของโลก Lu Siqing จะได้ร่วมบรรเลงบทเพลงไวโอลิน
คอนแชร์โต้ The Butterfly Lovers กับวง SPO ด้วย Lu Siqing คือนักไวโอลินเอเชียคนแรกที่ชนะการแข่งขันไวโอลินที่ขึ้นชื่อว่ายากที่สุดของโลกที่อิตาลีในปี 1987 นั่นคือการแข่งขัน Paganini International Violin Competition หลังจากนั้นเขาได้ทำการแสดงในมากกว่า 40 ประเทศในทวีปอเมริกา ยุโรป เอเชีย และอาฟริกาใต้ ซึ่งหลายการแสดงนั้น  Lu Siqing แสดงในโรงคอนเสิร์ตที่มีชื่อเสียงของโลกเช่น Musikverein  (เวียนนา),  Avery Fisher Hall, Alice Tully Hall (นิวยอร์ค),Hollywood Bowl (ลอสแองเจิลลีส), Southam Hall at National Arts Centre (ออตตาวา), MaisonSymphonique,Place des Arts, (มอลเทรียล), Royal Opera House, Wigmore Hall (ลอนดอน)

โปรแกรมการแสดง
Overture to Candide—Leonard Bernstein
The Butterfly Lovers Violin Concerto – He Zhanhao, Chen Gang
Symphony No. 9 in E minor (‘From the New World’) – Antonin Dvorak

วาทยกร : Liang Zhang

Comments

comments

Vendor: Cisco Exam Code: 200-150 Exam Name: DCICN Introducing Cisco 210-250 dumps Data Center Networking Version: Demo

QUESTION 1 Which three layers of the OSI model are included in the application layer of the TCP/IP model? (Choose three.) A. 2 B. 6 C. 3 D. 7 E. 4 Correct Answer: ACE

QUESTION 2 What is the minimum number of disks 210-255 dumps that are needed in RAID 1? A. 4 disks B. 2 disks C. 8 disks D. 16 disks Correct Answer: A

QUESTION 3 Which two are functions of the data center access layer? (Choose two) A. server connections B. VLAN creation C. packet filtering D. high data transfer rate E. high network fault tolerance Correct Answer: AB

QUESTION 4 An engineer created three VSANs on the Cisco MDS switch. 200-150 dumps VSAN 100 is allocated to the marketing department, VSAN 110 is allocated to the research department, and VSAN 120 is allocated to the business department. The engineer wants to verify that the interfaces for the research department are allocated accordingly. Which command should the engineer use? A. mdsswitch# show vsan 110 B. mdsswitch# show vsan membership C. mdsswitch# show vsan D. mdsswitch# show vsan usage Correct Answer: C

QUESTION 5 Which two terms can take the place 200-125 dumps of the wildcard mask in an ACL? A. eq B. deny C. host D. all E. anyCorrect Answer: BC

QUESTION 6 Which two port types are needed to build out an FCoE pass-through switch in NPV mode while maintaining Fiber Channel packet visibility? (Choose two.) A. VN Port B. VE Port C. VF Port D. Edge Port E. N Port Correct Answer: BD

QUESTION 7 Which two options 300-160 dumps are valid VTP commands? {Choose two) A. feature vtp B. vtp client mode C. vtp VLAN D. vtp version E. vtp static Correct Answer: AD

QUESTION 8 Which two options are multicast addresses? (Choose two.) A. FD00::2 B. 192.168.2.2 C. FF05::2 D. 226.10.10.10 E. 240.1.0.1 Correct Answer: CE

QUESTION 9 What is the maximum of fabric modules that can be installed in a Cisco 300-165 dumps Nexus 7000 chassis? A. 5 B. 6 C. 4 D. 7 Correct Answer: A

QUESTION 10 An engineer is configuring a new MDS switch. The switch is powered on, the customer connects to the console, and the initial setup script is started. Which two items can be configured 400-201 dumps during this setup process? A. default port-channel mode B. default port VSAN membership C. default switch port interface state D. default zone mode E. default storage VDCCorrect Answer: CD

QUESTION 11 Refer to the exhibit. Which type of network 300-170 dumps communication is depicted? A. 802.3 frame B. TCP frame C. Ethernet packet D. UDP packet Correct Answer: A

QUESTION 12 Which option describes what a switch does after it items that a host has connected to a switch port? A. Flood the frame only on 300-175 dumps all of its trunk ports. B. Create a MAC to port mapping entry in MAC table. C. Flood the frame only on all of its access ports. D. Discard the frame. Correct Answer: C

QUESTION 13 What is the maximum working distance of a 1000BASE-ZE SFP transceiver when ordinary single mode fiber? A. up to 70 kilometers B. up to 40 kilometers C. up to 550 meters D. up to 10 kilometers Correct Answer: D

QUESTION 14 Which command set creates an access control list on a Cisco 300-180 dumps Nexus switch to deny only FTP traffic from any source to destination host 10.10.10.10? A. N5K-A(config)# Ip access-list 101 N5K-A(config-acl)# deny judp any host 10.10.1.110. eq 21 N5K-A(config-acl)# permit ip any any B. N5K-A(config)# Ip access-list 101 N5K-A(config-acl)# deny judp any host 10.10.1.110. eq ftp C. N5K-A(config)# deny tcp any host 10.10.1.110. eq ftp N5K-A(config)# access-list 101deny Ip any any D. N5K-A(config)# Ip access-list 101 N5K-A(config-acl)# deny tcp any host 10.10.1.110. eq 21 N5K-A(config-acl)# permit Ip any any Correct Answer: D