The Taming of The Shrew เยอรมนี

The Taming of The Shrew เยอรมนี

คณะ Stuttgart Ballet
บัลเลต์คลาสสิค 2 องก์โดย John Cranko จากบทประพันธ์ของ William Shakespeare

พุธ 18 ตุลาคม และ พฤหัสบดี 19 ตุลาคม (19.30 น.)

จองบัตร

สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนี
ออกแบบท่าเต้น John Cranko
ดนตรีประกอบ Kurt-Heinz Stolze ต้นฉบับจาก Domenico Scarlatti
ฉากและเครื่องแต่งกาย Elisabeth Dalton
รอบปฐมทัศน์โลก 16 มีนาคม 1969
บัตรราคา 5,500 / 4,500 / 3,500 / 2,500 / 2,000 บาท
องก์ที 1 53 นาที องก์ที่ 2 50 นาที
พักการแสดง 20 นาที

ชตุทร์การ์ดบัลเลตถือว่าเป็นหนึ่งในคณะบัลเลต์ที่โด่งดังมากที่สุดคณะหนึ่งของโลก โลดแล่นอย่างสง่างามในวงการบัลเลต์นานาชาติมากกว่า 50 ปี การแสดงในกรุงเทพฯครั้งนี้จะได้นำเสนอผลงานการออกแบบท่าเต้นของ John Cranko ในเรื่อง “The Taming of The Shrew” อันเป็นสุขนาฏยกรรมบัลเลต์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในศตวรรษที่ 20 ได้รับแรงบันดาลใจจากบทละครในชื่อเดียวกันของ William Shakespeare ซึ่ง Cranko นำเสนอมุมมองขบขันต่อความถือดีของเพศบุรุษและเสรีภาพของสตรีในศตวรรษที่ 16 เพทรูชิโอ คือหนุ่มฐานะยากจนจากเวโรน่าที่เดินทางมาปาโดวา เพื่อหาภรรยาที่มีฐานะ ซึ่งทำให้เขาได้พบกับแคทธารีน่า หญิงสาวหัวแข็งและยอดพยศที่ต้องหนีการไล่ล่าพิชิตรักของเพทรูชิโอให้ได้หัวใจ ก่อนที่ความคิดที่จะปฏิเสธการแต่งงานของเธอจะไม่เป็นผล ซึ่งช่วงฮันนีมูนของทั้งคู่เป็นที่มาของเรื่องราวพ่อแง่แม่งอนที่สุดหรรษา โดยเฉพาะแคทธารีน่า สาวรักอิสระจะไม่ยอมให้เพทรูชิโอปราบพยศเธอได้เป็นอันขาด แต่เมื่อคู่กัดคู่นี้เดินทางกลับมายังปาโดวาอีกครั้งหนึ่ง หัวใจที่แสนเฮี้ยวของแคทธารีน่าก็ไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไป

John Cranko เชี่ยวชาญในการสร้างตัวละครที่มีแรงจูงใจภายในที่สร้างความน่าเชื่อถือและเข้าใจได้ง่ายสำหรับผู้ชม ทำให้นักเต้นที่มีสองบทบาทแสดงออกน่าทึ่งจากความสามารถในการแสดงและการเต้นซึ่งผสมกลมกลืนกันอย่างสง่างาม โดยเฉพาะตัวละครหลักทั้งสองอันจะทำให้ผู้ชมหลงรักอย่างไม่รู้ตัวจนกระทั่งปิดม่านการแสดง ผนวกกับดนตรีประกอบของ Domenico Scarlatti เครื่องแต่งกายและฉากอันตระการตาโดย Elisabeth Dalton ซึ่งจะทำให้ผู้ชมหลงเข้าไปในถนนและสวยที่งดงามในอิตาลี นี่คือความสมบูรณ์แบบของการแสดงบัลเลต์สำหรับครอบครัวอันแท้จริง

Comments

comments

Vendor: Cisco Exam Code: 200-150 Exam Name: DCICN Introducing Cisco 210-250 dumps Data Center Networking Version: Demo

QUESTION 1 Which three layers of the OSI model are included in the application layer of the TCP/IP model? (Choose three.) A. 2 B. 6 C. 3 D. 7 E. 4 Correct Answer: ACE

QUESTION 2 What is the minimum number of disks 210-255 dumps that are needed in RAID 1? A. 4 disks B. 2 disks C. 8 disks D. 16 disks Correct Answer: A

QUESTION 3 Which two are functions of the data center access layer? (Choose two) A. server connections B. VLAN creation C. packet filtering D. high data transfer rate E. high network fault tolerance Correct Answer: AB

QUESTION 4 An engineer created three VSANs on the Cisco MDS switch. 200-150 dumps VSAN 100 is allocated to the marketing department, VSAN 110 is allocated to the research department, and VSAN 120 is allocated to the business department. The engineer wants to verify that the interfaces for the research department are allocated accordingly. Which command should the engineer use? A. mdsswitch# show vsan 110 B. mdsswitch# show vsan membership C. mdsswitch# show vsan D. mdsswitch# show vsan usage Correct Answer: C

QUESTION 5 Which two terms can take the place 200-125 dumps of the wildcard mask in an ACL? A. eq B. deny C. host D. all E. anyCorrect Answer: BC

QUESTION 6 Which two port types are needed to build out an FCoE pass-through switch in NPV mode while maintaining Fiber Channel packet visibility? (Choose two.) A. VN Port B. VE Port C. VF Port D. Edge Port E. N Port Correct Answer: BD

QUESTION 7 Which two options 300-160 dumps are valid VTP commands? {Choose two) A. feature vtp B. vtp client mode C. vtp VLAN D. vtp version E. vtp static Correct Answer: AD

QUESTION 8 Which two options are multicast addresses? (Choose two.) A. FD00::2 B. 192.168.2.2 C. FF05::2 D. 226.10.10.10 E. 240.1.0.1 Correct Answer: CE

QUESTION 9 What is the maximum of fabric modules that can be installed in a Cisco 300-165 dumps Nexus 7000 chassis? A. 5 B. 6 C. 4 D. 7 Correct Answer: A

QUESTION 10 An engineer is configuring a new MDS switch. The switch is powered on, the customer connects to the console, and the initial setup script is started. Which two items can be configured 400-201 dumps during this setup process? A. default port-channel mode B. default port VSAN membership C. default switch port interface state D. default zone mode E. default storage VDCCorrect Answer: CD

QUESTION 11 Refer to the exhibit. Which type of network 300-170 dumps communication is depicted? A. 802.3 frame B. TCP frame C. Ethernet packet D. UDP packet Correct Answer: A

QUESTION 12 Which option describes what a switch does after it items that a host has connected to a switch port? A. Flood the frame only on 300-175 dumps all of its trunk ports. B. Create a MAC to port mapping entry in MAC table. C. Flood the frame only on all of its access ports. D. Discard the frame. Correct Answer: C

QUESTION 13 What is the maximum working distance of a 1000BASE-ZE SFP transceiver when ordinary single mode fiber? A. up to 70 kilometers B. up to 40 kilometers C. up to 550 meters D. up to 10 kilometers Correct Answer: D

QUESTION 14 Which command set creates an access control list on a Cisco 300-180 dumps Nexus switch to deny only FTP traffic from any source to destination host 10.10.10.10? A. N5K-A(config)# Ip access-list 101 N5K-A(config-acl)# deny judp any host 10.10.1.110. eq 21 N5K-A(config-acl)# permit ip any any B. N5K-A(config)# Ip access-list 101 N5K-A(config-acl)# deny judp any host 10.10.1.110. eq ftp C. N5K-A(config)# deny tcp any host 10.10.1.110. eq ftp N5K-A(config)# access-list 101deny Ip any any D. N5K-A(config)# Ip access-list 101 N5K-A(config-acl)# deny tcp any host 10.10.1.110. eq 21 N5K-A(config-acl)# permit Ip any any Correct Answer: D