DONATE YOUR INSTRUMENT

ร่วมสนับสนุนเครื่องดนตรีของคุณเพื่อเด็กในพื้นที่ชุมชนคลองเตย เพื่อส่งเสริมและให้โอกาสเด็กในชุมชนแออัดได้พัฒนาความสามารถทางดนตรี ฝึกสมาธิ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมถึงเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมชุมชมแออัดให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น

เครื่องดนตรีที่ต้องการ: ไวโอลิน วิโอล่า เชลโล่ ดับเบิลเบส

สามารถติดต่อบริจาคได้ที่ ครูต้นกล้วย 061-5593899 หรือคุณฟ้า 061-3074332

Share this post

FacebookTwitterLineCopylink

TICKETS ARE AVAILABLE ONLINE
AND AT TTM COUNTER SERVICE

Book online

TICKETS ARE AVAILABLE ONLINE
AND AT TTM COUNTER SERVICE

Email us

14 Thiam Ruam Mit Rd,
Huai Khwang, Bangkok 10310

Location

14 Thiam Ruam Mit Rd,
Huai Khwang, Bangkok 10310

Our Sponsors